Linkane under gjev deg nyttige tips kring stell/vedlikehald av trebåtar.
Skulle du komme over andre nyttige linkar om dette temaet send oss ein mail på:
flaskepost@aarelaget.no

Behandle trebåtar:::::::::::: http://home.c2i.net/petterjr/index.ht´

Kjøpe båt?::::::::::::::::::::::::::::::http://www.finn.no/baat/